DISCLAIMER

Website

Het doel van de website van Neijen Huys is het informeren van klanten en andere belangstellenden. Aan de inhoud van alle webpagina’s van Neijen Huys is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Neijen Huys aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website. Gebruik van informatie verkregen via deze website gebeurt geheel op eigen risico.

Op de webpagina’s van Neijen Huys kunnen zich links naar externe websites bevinden. Neijen Huys is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar pagina’s van Neijen Huys is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Neijen Huys toestemming verleende waar dat niet het geval is.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Samenvattend sluit Neijen Huys alle aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

E-mailberichten


Nederlandse versie

De informatie, opgenomen in dit bericht, kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender te informeren door het bericht te retourneren en uit uw bestanden te verwijderen. Neijen Huys aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, voortvloeiend uit het gebruik en/of acceptatie van de inhoud van het bericht. U wordt verzocht om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-mail contact met de afzender op te nemen.

English version

The information contained in this message may be confidential and is exclusively directed to the addressed party. If you are an unintended recipient of this message you are requested to return the message, remove it from your files, and not to make use of the contents of the message. Neijen Huys disclaims all responsibility for any damage resulting from this message. When in doubt about the correctness or completeness of the e-mail, please contact the sender.

Deutsche Version

Die Information in dieser Nachricht kann vertraulich sein. Diese Nachricht ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie diese Nachricht aus Versehen erhalten haben werden sie freundlich gebeten, diese zu löschen und den Absender zu informieren. Neijen Huys übernimmt keine Haftung für Schäden durch diese Nachricht. Sie werden gebeten bei Zweifel über die Korrektheit oder die Vollständigkeit dieser E-Mail Kontakt mit dem Absender auf zu nehmen.