VASTGOEDBEHEER

PERSOONLIJK EN PRAGMATISCH

Vastgoedbeheer is een tijdrovende bezigheid waarbij periodiek onderhoud en (financiële) administratieve handelingen verricht dienen te worden. Daarnaast vraagt vastgoed het nodige toezicht en eventueel aantrekken van (nieuwe) huurders.

Neijen Huys biedt u de perfecte ondersteuning wanneer u door tijd, afstand of ontbreken van expertise niet in staat bent bovenstaande taken te vervullen. Wij onderscheiden ons door een persoonlijke en pragmatische aanpak waardoor wij exclusieve aandacht kunnen besteden aan uw vastgoed.

Wij streven voor onze klanten naar maximaal rendement. Rendement dat vertaald kan worden naar winst voor de eigenaar c.q. belegger, maar ook naar woongenot voor de eindgebruiker. Bovendien kan het uitbesteden van vastgoedbeheer u een aantrekkelijk fiscaal voordeel opleveren, namelijk verschuiving van Box 1 naar Box 3.

Neijen Huys fungeert zowel naar u als naar een huurder te allen tijde als vast aanspreekpunt. Hierbij vinden wij intensief en persoonlijk contact erg belangrijk.

SERVICE / ONDERHOUD

Voor het technisch beheer maken wij gebruik van onze eigen technische dienst. Zijn er gebreken en/of problemen dan zorgen wij dat het nodige gemaakt en opgelost wordt. Daarnaast hebben we een netwerk van specialisten om ons heen die samen met ons garant staan voor optimale zorg voor uw vastgoed.